CONT IBAN: RO94BTRLRONCRT0P64766001

CIF: 29463720

Cont pay pal: asociatia.prieteni.buni@gmail.com

Legi nationale si internationale cu privire la drepturile animalelor


LEGE nr. 9 din 11 ianuarie 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008
         

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - Detinatorii de animale au obligatia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare si de zooigiena privind adapostirea, hranirea, ingrijirea, reproductia, exploatarea, protectia si bunastarea animalelor."

2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - Detinatorii de animale au obligatia de a avea un comportament lipsit de brutalitate fata de acestea, de a asigura conditiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona si/sau izgoni."

3. La articolul 5, dupa litera d) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) asistenta medicala."

4. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Detinatorilor de animale le este interzis sa aplice rele tratamente si cruzimi."

5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) In sensul prezentei legi, prin rau tratament se intelege comportamentul brutal, abuzul in utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum si neasigurarea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1).
(2) In sensul prezentei legi, prin cruzime fata de animale se intelege:
a) omorarea animalelor, cu intentie;
b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive;
c) organizarea de lupte intre animale sau cu animale;
d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla
agresivitatea;
e) folosirea de animale pentru expozitii, spectacole, publicitate, realizare de filme si in scopuri asemanatoare, daca aceste activitati le provoaca suferinte fizice si psihice, afectiuni sau raniri;
f) abandonarea si/sau alungarea unui animal a carui existenta depinde de ingrijirea omului;
g) administrarea de substante destinate stimularii capacitatilor fizice ale animalelor in timpul competitiilor sportive, sub forma dopajului;
h) maltratarea si schingiuirea animalelor;
i) interventiile chirurgicale destinate modificarii aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, sectionarea corzilor vocale, ablatia ghearelor, coltilotul ciocului si dintilor;
j) provocarea de suferinte fizice si psihice prin orice mijloace;
k) despartirea puilor de mama pana la varsta de minimum opt saptamani de viata;
l) capturarea animalelor prin alte metode decat cele prevazute de lege;
m) folosirea armelor cu tranchilizant in alte situatii decat pentru imobilizarea animalelor."

6. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 6^1. - Abandonul consta in lasarea unui animal aflat in proprietatea si ingrijirea omului, pe domeniul public, fara hrana, adapost si tratament medical."

7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Animalele folosite in scopuri experimentale sunt supuse unor reguli de protectie specifice, fara a li se provoca suferinte inutile."

8. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 7^1. - Este interzisa eutanasierea cainilor, a pisicilor si a altor animale, cu exceptia animalelor cu boli incurabile constatate de medicul veterinar."

9. La articolul 9, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Detinatorii de animale pot detine animale salbatice pe o perioada determinata de timp, in vederea ingrijirii si recuperarii fizice, pentru animalele aflate in impas de supravietuire, cu acordul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor."

10. La articolul 14, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Transportatorii au obligatia de a transporta animalele in conditii corespunzatoare, in functie de specie, stare fiziologica, sex, varsta, categorie de productie, pentru a evita ranirea ori epuizarea fizica si/sau psihica a acestora."

11. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Comisia de organizare a competitiilor si/sau de arbitraj va cuprinde obligatoriu si un reprezentant al organizatiilor de protectie a animalelor."
12. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Interventiile chirurgicale se efectueaza in spatii autorizate, cu exceptia situatiilor in care interventia se impune la fata locului."

13. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:
"Sacrificarea si uciderea animalelor"

14. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - Animalele nu vor fi supuse unor suferinte inutile in cazul sacrificarii sau uciderii."

15. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - Sacrificarea si uciderea animalelor se vor efectua cu respectarea prevederilor legale specifice in vigoare."

16. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - Prevederile art. 20 nu se aplica animalelor care, datorita unor accidente sau boli, trebuie sacrificate ori ucise imediat."

17. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - Animalele pot fi folosite pentru cercetare stiintifica, diagnosticarea de boli, producerea unor medicamente sau produse biologice, atunci cand obiectivul activitatii nu poate fi atins prin alte metode ce nu implica folosirea animalelor."

18. La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
a) detinerea si comercializarea de animale salbatice de catre persoane fizice si juridice neautorizate, cu exceptia gradinilor zoologice;
b) folosirea animalelor pentru cersetorie, in scopul obtinerii de foloase necuvenite;
c) faptele prevazute la art. 6;
d) organizarea de lupte intre animale sau cu animale;
e) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea."

19. La articolul 23, literele a) si b) ale alineatului (2) vor avea urmatorul cuprins:
"a) cele de la lit. a), cu amenda de la 800 lei la 1.000 lei;
b) cele de la lit. b)-e), cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei."

20. La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Infractiunile prevazute la alin. (1^1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele de la lit. a), cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda penala de la 500 lei la 10.000 lei si confiscarea animalelor;
b) cele de la lit. b), cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda penala de la 500 lei la 6.000 lei si confiscarea animalelor;
c) cele de la lit. c), cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda penala de la 1.000 lei la 10.000 lei si confiscarea animalelor;
d) cele de la lit. d), cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda penala de la 1.000 lei la 2.000 lei si confiscarea animalelor;
e) cele de la lit. e), cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda penala de la 500 lei la 2.000 lei si confiscarea animalelor."

21. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - In cazul savarsirii de doua ori a faptelor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a) si b) de catre proprietarul animalelor, pe langa amenda contraventionala se aplica si masura confiscarii animalelor. In acest caz, toate animalele vor fi cazate in adaposturi care functioneaza pe langa consiliile locale, in vederea adoptiei sau a valorificarii, in conditiile legii."

22. Dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 24^1. - In cazul constatarii unei infractiuni, instanta poate dispune pe seama proprietarului interdictia de a detine animale pe o perioada de 5 ani."

23. La articolul 26, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin organele abilitate, in colaborare cu reprezentantii organizatiilor de protectie a animalelor, monitorizeaza aplicarea prezentei legi."

24. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 26^1. - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba in termen de 60 de zile, prin ordin comun al ministrului internelor si reformei administrative si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cu consultarea reprezentantilor organizatiilor de protectie a animalelor."

25. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 27^1. - (1) Radiodifuziunea si Televiziunea Romana promoveaza programe de protectie a animalelor.
(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in cadrul orelor de educatie civica, va promova actiuni de protectie a animalelor."
LEGEA 205 / 2004

Capitolul I
Dispoziţii generale
Articolul 1
(1) Prezenta lege reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare ale animalelor cu sau fără deţinător.
(2) Gestionarea populaţiei canine fără stăpân de pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.
Articolul 2
În sensul prezentei legi, prin deţinător de animale se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu valabil, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul.
Articolul 3
Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare şi de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea, protecţia şi bunăstarea animalelor.
Articolul 4
Deţinătorii de animale au obligaţia de a avea un comportament lipsit de brutalitate faţă de acestea, de a asigura condiţiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona şi/sau izgoni.
Articolul 5
(1) Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura acestora, în funcţie de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă şi categorie de producţie, următoarele:
a)un adăpost corespunzător;
b)hrană şi apă suficiente;
c)posibilitatea de mişcare suficientă;
d)îngrijire şi atenţie;
e)asistenţă medicală.
(2) Deţinătorilor de animale le este interzis să aplice rele tratamente şi cruzimi.
Articolul 6
(1) În sensul prezentei legi, prin rău tratament se înţelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum şi neasigurarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1).
(2) În sensul prezentei legi, prin cruzime faţă de animale se înţelege:
a)omorârea animalelor, cu intenţie;
b)practicarea tirului pe animale domestice sau captive;
c)organizarea de lupte între animale sau cu animale;
d)folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
e)folosirea de animale pentru expoziţii, spectacole, publicitate, realizare de filme şi în scopuri asemănătoare, dacă aceste activităţi le provoacă suferinţe fizice şi psihice, afecţiuni sau răniri;
f)abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea omului;
g)administrarea de substanţe destinate stimulării capacităţilor fizice ale animalelor în timpul competiţiilor sportive, sub forma dopajului;
h)maltratarea şi schingiuirea animalelor;
i)intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor;
j)provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace;
k)despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă;
l)capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege;
m)folosirea armelor cu tranchilizant în alte situaţii decât pentru imobilizarea animalelor.
Articolul 7
Abandonul constă în lăsarea unui animal aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical.
Articolul 8
Animalele folosite în scopuri experimentale sunt supuse unor reguli de protecţie specifice, fără a li se provoca suferinţe inutile.
Articolul 9
(1) Este interzisă eutanasierea câinilor, a pisicilor şi a altor animale realizată cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege.
(2) Prin excepţie, animalele cu boli incurabile constatate în condiţiile legii de medicul veterinar vor fi eutanasiate de îndată.
Articolul 10
(1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor**) reprezintă autoritatea naţională în domeniul protecţiei animalelor.
(2) Condiţiile de deţinere, adăpostire şi întreţinere a animalelor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Capitolul II
Condiţii privind deţinerea animalelor
Articolul 11
(1) Deţinătorii de animale pot deţine animale sălbatice, potrivit legii, numai dacă sunt autorizaţi de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Condiţiile privind deţinerea animalelor sălbatice se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(3) Deţinătorii de animale pot deţine animale sălbatice pe o perioadă determinată de timp, în vederea îngrijirii şi recuperării fizice, pentru animalele aflate în impas de supravieţuire, cu acordul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Articolul 12
(1) Deţinătorii de animale au obligaţia de a îngriji şi trata în mod corespunzător un animal bolnav sau rănit.
(2) Autoritatea sanitară veterinară poate dispune tăierea sau uciderea, după caz, a unui animal bolnav ori rănit, pentru a-l scuti de suferinţe fizice şi psihice inutile, în condiţii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009
privind Codul penal
, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dânduse textelor o nouă numerotare. Legea nr. 205/2004
a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004 şi a mai fost modificată şi completată prin Legea nr. 9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.
**) Conform
art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se înfiinţează prin reorganizarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor, a Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor servicii care funcţionează în structura aceluiaşi minister.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale.
Articolul 13
Deţinătorii de animale care selecţionează un animal pentru reproducţie au obligaţia de a respecta caracteristicile anatomice, fiziologice şi comportamentale ale speciei şi rasei respective, astfel încât să nu fie compromise performanţele, sănătatea şi bunăstarea descendenţilor.
Articolul 14
Persoana care contribuie la dresarea unui animal are obligaţia de a folosi mijloace de dresaj care să nu provoace traume psihice sau fizice, precum şi de a folosi metode care să nu prejudicieze sănătatea ori bunăstarea animalului.
Capitolul III
Condiţii privind comerţul cu animale, transportul animalelor, precum şi folosirea acestora în scop publicitar, în spectacole, expoziţii, competiţii şi manifestări similare
Articolul 15
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, din considerente privind protecţia animalelor sau conservarea speciilor de animale existente pe teritoriul ţării, poate impune anumite condiţii, precum şi limita sau interzice importul, exportul, tranzitul şi comerţul cu animale, ţinând cont de reglementările comunitare.
Articolul 16
(1) Transportatorii au obligaţia de a transporta animalele în condiţii corespunzătoare, în funcţie de specie, stare fiziologică, sex, vârstă, categorie de producţie, pentru a evita rănirea ori epuizarea fizică şi/sau psihică a acestora.
(2) Condiţiile privind transportul animalelor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Articolul 17
Animalele pot fi folosite în scop publicitar, în spectacole, expoziţii, competiţii sau alte manifestări similare numai dacă:
a)organizatorul asigură condiţiile prevăzute la art. 5;
b)sănătatea şi bunăstarea animalelor nu sunt puse în pericol.
Articolul 18
(1) În cursul competiţiilor sau cu alte ocazii este interzis să se administreze animalelor substanţe ori să fie supuse unor procedee pentru creşterea sau diminuarea nivelului natural al performanţelor.
(2) Comisia de organizare a competiţiilor şi/sau de arbitraj va cuprinde obligatoriu şi un reprezentant al organizaţiilor de protecţie a animalelor.
Capitolul IV
Intervenţii chirurgicale
Articolul 19
(1) Animalele sunt supuse intervenţiilor chirurgicale numai în cazurile motivate.
(2) Intervenţiile chirurgicale se efectuează sub anestezie locală sau, după caz, generală, numai de către medici veterinari.
(3) Intervenţiile chirurgicale se efectuează în spaţii autorizate, cu excepţia situaţiilor în care intervenţia se impune la faţa locului.
(4) Manoperele medicale care pot provoca suferinţă animalului trebuie efectuate de către medicul veterinar.
Articolul 20
Prin excepţie de la dispoziţiile art. 19 alin. (2), în cazul animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, intervenţiile chirurgicale ori alte tratamente pot fi efectuate şi de alte persoane care au calificarea necesară.
Capitolul V
Sacrificarea şi uciderea animalelor
Articolul 21
Animalele nu vor fi supuse unor suferinţe inutile în cazul sacrificării sau uciderii.
Articolul 22
Sacrificarea şi uciderea animalelor se vor efectua cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.
Articolul 23
Prevederile art. 22 nu se aplică animalelor care, din cauza unor accidente sau boli, trebuie sacrificate ori ucise imediat.
Capitolul VI
Folosirea animalelor în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale
Articolul 24
Animalele pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică, diagnosticarea de boli, producerea unor medicamente sau produse biologice, atunci când obiectivul activităţii nu poate fi atins prin alte metode ce nu implică folosirea animalelor.
Capitolul VII
Sancţiuni
Articolul 25
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:
a)uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept;
b)practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;
c)organizarea de lupte între animale sau cu animale;
d)folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
e)rănirea sau schingiuirea animalelor;
f)intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor.
(2) În cazul condamnării pentru una dintre infracţiunile prevăzute la alin. (1), instanţa poate dispune ca pedeapsă complementară interdicţia de a deţine animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.
Articolul 26
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a)nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1);
b)nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) lit. e)-g), k) şi m);
c)nerespectarea dispoziţiilor art. 14;
d)nerespectarea dispoziţiilor art. 30 alin. (3).
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 de lei.
Articolul 27
În cazul săvârşirii de două ori a faptelor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) şi b) de către proprietarul animalelor, pe lângă amenda contravenţională se aplică şi măsura confiscării animalelor. În acest caz, toate animalele vor fi cazate în adăposturi care funcţionează pe lângă consiliile locale, în vederea adopţiei sau a valorificării, în condiţiile legii.
Articolul 28
În cazul constatării unei infracţiuni, instanţa poate dispune pe seama proprietarului interdicţia de a deţine animale pe o perioadă de 5 ani.
Articolul 29
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 26 se fac de persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 26, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 26 le sunt aplicabile dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul VIII
Dispoziţii finale
Articolul 30
(1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Afacerilor Interne, prin organele abilitate, în colaborare cu reprezentanţii organizaţiilor de protecţie a animalelor, monitorizează aplicarea prezentei legi.
(2) Pentru îndeplinirea prevederilor prezenţei legi, persoanele împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Afacerilor Interne au acces în clădiri, adăposturi şi alte locuri unde sunt ţinute animalele, precum şi dreptul de a solicita orice informaţie şi documente necesare controlului şi de a preleva probe pentru cercetări şi analize de laborator.
(3) În situaţia în care locul unde sunt ţinute animalele se află la domiciliul sau reşedinţa deţinătorilor de animale, accesul persoanelor prevăzute la alin. (2) în acest spaţiu se face cu acordul deţinătorului. În lipsa acordului, deţinătorul de animale are obligaţia de a face dovada respectării dispoziţiilor art. 5.
Articolul 31
Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă în termen de 60 de zile, prin ordin comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor*), cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor de protecţie a animalelor.
Articolul 32
Ordinele prevăzute la art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2) şi art. 16 alin. (2) se emit în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 33
(1) Radiodifuziunea şi Televiziunea Română promovează programe de protecţie a animalelor.
(2) Ministerul Educaţiei Naţionale, în cadrul orelor de educaţie civică, va promova acţiuni de protecţie a animalelor.
Articolul 34
Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I**).
*) A se vedea Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (în prezent Ministerul Internelor şi Reformei Administrative are titulatura Ministerul Afacerilor Interne).
**)
Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004.

CANADA - CALGARY - pisicile si cainii sunt inregistrati obligatoriu la administratia locala


Proprietarii de animale pot primi amenzi pana la 250$ pentru animalele neinregistrate.
     Legea a fost introduse in 2007 si dupa un an de aplicare, s-a micsorat numarul de pisici care au intrat in adaposturi, s-a dublat numarul de pisici returnate la stapani si s-a injumatatit numarul de pisici eutanasiate.
     Informarea populatiei s-a realizat prin panouri postate in intreg orasul in care se preciza ca nu sunt tolerate animalele neinregistrate. 
     In primul an de demarare a proiectului nu s-au perceput taxe pentru inregistrarea pisicilor, apoi in anul urmator taxele au fost dupa cum urmeaza:
                     - 30$ - pisici adulte nesterilizate
                     - 10$ - pisici mai mari de 3 luni sterilizate
                     - 15$ - pisoi pana in 6 luni nesterilizati
     Autoritatile locale confirma faptul ca taxele si amenzile se folosesc pentru ajutorul animalelor gasite pe strada, pentru servicii medicale sau proiecte de adoptie. 

CONVENTIA EUROPEANA PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR DE COMPANIE 
de la Strasbourg - 1987


Conventia Europeana pentru protectia animalelor de companie a fost semnata in 1987 si a intrat in vigoare pe 1 mai 1992. Romania a semnat conventia in 23 iunie 2003, a ratificat-o in 6 august 2004. Intrarea in vigoare dateaza din 1 martie 2005.

PREAMBUL
 Statele membre ale Consiliului Europei care semneaza aceasta conventie:
* Luand in considerare ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai buna coeziune intre membrii sai;
* Recunoscand ca omul are o obligatie morala de a respecta toate creaturile vii si tinand cont ca exista o legatura speciala intre om si animalele de companie;
* Luand in considerare importanta animalelor de companie care, prin contributia lor la calitatea vietii, reprezinta o valoare pentru societate;
* Luand in considerare dificultatile ce pot aparea din cauza marii varietati de specii care sunt detinute de catre om ca animale de casa;
* Luand in considerare riscurile inerente, datorate suprapopularii cu animale, pentru igiena, sanatatea si siguranta omului si a altor animale;
* Luand in considerare ca detinerea specimenelor din fauna salbatica pe post de animale de companie nu ar trebui sa fie incurajata;
* Constienti de diferitele conditii care guverneaza achizitionarea, detinerea, inmultirea in scop comercial sau necomercial, instrainarea sau comertul cu animale de companie;
* Constienti de faptul ca animalele de companie nu sunt intotdeauna detinute in conditii optime pentru a promova sanatatea si bunastarea acestora;
* Observand ca atitudinile in privinta animalelor de companie variaza considerabil, uneori datorita lipsei de cunostinte si de intelegere;
* Luand in considerare faptul ca un scop nu doar de dorit, dar si realizabil, este stabilirea unei atitudini si a unei practici de baza, comuna si standardizata;
SUNT PROCLAMATE URMATOARELE:
Capitolul I - Dispozitii generale
Articolul 1 - Definitii
(1) Prin animal de companie intelegem orice animal detinut de catre om sau destinat spre a fi detinut in special in si pe langa casa, pentru amuzamentul personal sau companie.
(2) Prin comert cu animale de companie intelegem toate tranzactiile practicate in mod regulat, in cantitati substantiale, cu scopul de a obtine profit si care implica transferul proprietatii asupra animalelor implicate.
(3) Prin cresterea si pastrarea comerciala a animalelor de companie intelegem cresterea si pastrarea practicate in principal in scop comercial si in cantitati substantiale.
(4) Prin adapost pentru animale intelegem o asezare non-profit, in care animalele de companie pot fi detinute in numar mare. In cazul in care legislatia nationala si/sau masurile administrative o permit, o astfel de locatie poate accepta sa adaposteasca animale fara stapan.
(5) Prin animal fara stapan intelegem orice animal de companie care fie nu are adapost, fie se gaseste in afara zonei aflate in proprietatea stapanului sau detinatorului sau si care nu este sub controlul sau supravegherea directa a niciunui proprietar sau detinator.
(6) Intelegem prin autoritate competenta autoritatea desemnata de catre statul membru al Consiliului Europei (n.t. care semneaza Conventia).
Articolul 2 - Destinatie si implementare
(1) Fiecare Parte se angajeaza sa ia masurile necesare pentru a pune in aplicare dispozitiile acestei conventii in ceea ce priveste: a) animalele de companie detinute de catre o persoana fizica sau juridica, pe orice proprietate sau in orice locatie, care sunt destinate comercializarii sau cresterii si pastrarii in scop comercial a acestora, precum si cele aflate in adaposturile pentru animale;
                          b) daca este cazul, animalele fara stapan.
(2) Nicio dispozitie a acestei conventii nu poate afecta implementarea celorlalte prevederi legate de protectia animalelor sau de conservarea speciilor salbatice aflate in pericol de disparitie.
(3) Nicio dispozitie a prezentei conventii nu afecteaza posibilitatea Partilor de a adopta masuri si mai stricte pentru protectia animalelor de companie sau de a aplica prevederilor prezentei Conventii pentru categoriile de animale care nu au fost in mod expres mentionate in acest document.
Capitolul II - Principii de detinere a animalelor de companie
Articolul 3 - Principii de baza pentru bunastarea animalelor
(1) Nimeni nu trebuie sa cauzeze inutil durere, suferinte fizice sau psihice unui animal de companie.
(2) Nimeni nu trebuie sa abandoneze un animal de companie.
Articolul 4 - Detinerea
 (1) Orice persoana care detine un animal de companie sau care are in grija un animal de companie trebuie sa fie responsabil de sanatatea si bunastarea acestuia.
(2) Orice persoana care detine sau are in grija un animal de companie trebuie sa-i asigure conditii, ingrijiri si atentie tinand cont de nevoile etologice ale animalului in functie de specie si rasa, si in special trebuie sa:
        a) ii asigure hrana potrivita si apa, in cantitate suficienta;
        b) sa ii asigure posibilitatea de miscare adecvata;
        c) sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica situatia in care animalele ar putea deveni libere.
(3) Un animal nu va fi detinut ca animal de companie daca: a) conditiile enumerate in alineatul (2) de mai sus nu sunt indeplinite; sau
                                                                                         b) conditiile sunt indeplinite, dar in ciuda acestuii fapt, animalul nu se poate adapta captivitatii.
Articolul 5 - Reproductia
Orice persoana care selectioneaza un animal de companie pentru reproductie este responsabil sa aiba in vedere caracteristicile anatomice, fiziologice si comportamentale care ar putea constitui riscuri pentru sanatatea si bunastarea descendentilor sau a femelei-mama.
Articolul 6 - Limita de varsta pentru achizitionare
Nici un animal de companie nu poate sa fie vandut persoanelor sub 16 ani fara consimtamantul expres al parintilor sau al altor persoane care exercita responsabilitati parentale (tutori).
Articolul 7 - Dresajul
 Niciun animal de companie nu trebuie sa fie dresat prin metode care i-ar putea prejudicia sanatatea sau bunastarea si, in special, un animal nu trebuie fortat sa isi depaseasca capacitatile si forta fizica naturale ori prin utilizarea de mijloace artificiale care provoaca raniri sau suferinta, teama ori dureri inutile.
Articolul 8 - Comercializarea, cresterea si detinerea in scop comercial, adaposturile pentru animale
(1) Orice persoana care, la momentul intrarii in vigoare a Conventiei, creste sau detine animale de companie in scop comercial sau care administreaza un adapost pentru animale trebuie sa faca o declaratie cu privire la activitatile sale autoritatilor competente intr-un interval stabilit de fiecare Parte. Orice persoana care intentioneaza sa inceapa una dintre aceste activitati trebuie sa isi declare intentia autoritatii competente.
(2) In declaratie trebuie sa mentioneze: a) speciile animalelor de companie care sunt sau vor fi implicate;
                                                           b) persoana responsabila si cunostintele sale;
                                                           c) descrierea dotarilor si echipamentelor care sunt sau vor fi utilizate.
(3) Activitatile mentionate mai sus pot fi exercitate numai daca: a) persoana responsabila poseda cunostintele si aptitudinile necesare exercitarii activitatii respective, fie in urma pregatirii profesionale in domeniu, fie avand experienta suficienta cu animalele de companie; si
                                                                                               b) daca dotarile si echipamentele utilizate pentru activitate se supun cerintelor mentionate in Articolul 4.
(4) Autoritatile competente trebuie sa determine, in baza declaratiilor facute conform cu prevederile alineatului (1) daca conditiile stipulate in alineatul (3) sunt sau nu indeplinite. Daca nu sunt indeplinite in mod adecvat, autoritatile competente vor recomanda masuri si, daca este considerat necesar pentru binele animalelor, va interzice inceperea sau continuarea activitatii.
(5) Autoritatile competente trebuie, in conformitate cu legislatia nationala, sa supravegheze indeplinirea sau nu a acestor conditii.
Articolul 9 - Publicitate, spectacole, expozitii, competitii si evenimente similare
 (1) Animalele de companie nu vor fi utilizate pentru publicitate, spectacole, expozitii, competitii sau evenimente similare, decat daca: a) organizatorul a creat conditiile corespunzatoare pentru ca animalele sa fie tratate conform cu cerintele prevazute la Articolul 4 alineatul (2), si daca
                                                 b) sanatatea si bunastarea animalelor nu sunt puse in pericol.
(2) Unui animal de companie nu trebuie sa i se administreze nici un tratament, nici o substanta si asupra lui nu trebuie folosit niciun fel de aparat in scopul cresterii sau diminuarii nivelului natural al performantelor sale: a) in timpul competitiilor sau b) in orice alta ocazie, daca acestea ar pune in pericol sanatatea si bunastarea animalului.
Articolul 10 - Interventii chirurgicale
(1) Interventiile chirurgicale destinate modificarii aspectului unui animal de companie sau altor scopuri necurative vor fi interzise si, in special: a) codotomia;
                                                          b) cuparea urechilor;
                                                          c) sectionarea corzilor vocale;
                                                          d) ablatia ghearelor si dintilor.
(2) Exceptii de la aceste interdictii vor fi permise numai daca: a) un medic veterinar considera interventia noncurativa necesara fie din motive medical-veterinare, fie in interesul unui animal anume;
                                                                                            b) pentru a impiedica reproductia.
(3) a) Interventiile in cursul carora animalul va suferi sau risca sa sufere dureri severe vor fi efectuate numai sub anestezie si numai de catre un medic veterinar sau sub supravegherea unui medic veterinar.
b) Interventiile pentru care anestezia nu este necesara pot fi efectuate de catre o persoana competenta, in conformitate cu legislatia nationala.
Articolul 11 - Sacrificarea
(1) Numai un medic veterinar sau o alta persoana competenta poate sa sacrifice un animal de companie, cu exceptia cazurilor de urgenta cand trebuie sa se puna capat suferintelor unui animal si cand asistenta veterinara sau a altei persoane competente nu poate fi obtinuta rapid, sau in alte cazuri de urgenta prevazute de legislatia nationala. Orice sacrificare trebuie sa se faca cu minimum de suferinta fizica si psihica, tinand cont de circumstante. Metoda aleasa, cu exceptia cazurilor de urgenta, trebuie: a) fie sa provoace o imediata stare de inconstienta, urmata de moarte sau
                                                                                                           b) sa inceapa prin anestezierea generala profunda, urmata de un procedeu care va cauza moartea cu certitudine.
Persoana responsabila cu sacrificarea trebuie sa se asigure ca animalul este mort inainte ca trupul acestuia sa fie utilizat/incinerat/ingropat etc.
(2) Urmatoarele metode de sacrificare vor fi interzise: a) inecul si alte metode de asfixie, daca ele nu produc efectele mentionate in alineatul (1) litera b);
                                                                                 b) utilizarea oricaror substante sau medicamente otravitoare ale caror dozaj si aplicare nu pot fi controlate in asa fel incat sa se obtina efectele mentionate in alineatul (1);
                                                                                 c) electrocutarea, cu exceptia cazurilor in care este precedata de pierderea imediata a constientei.
Capitolul III - Masuri suplimentare cu privire la animalele fara stapan
Articolul 12 - Reducerea numarului de animale fara stapan
Atunci cand o Parte considera ca numarul de animale fara stapan constituie o problema, va lua masurile legislative si/sau administrative necesare pentru reducerea numarului acestora prin metode care nu cauzeaza dureri, suferinte sau stress care ar putea fi evitate.
a) Astfel de masuri vor indeplini urmatoarele conditii: (i) daca astfel de animale trebuie sa fie capturate, aceasta trebuie sa se faca in functie de natura animalului, producand minimum de suferinte fizice si psihice;
                                                                                (ii) daca animalele capturate sunt adapostite sau sacrificate, aceasta trebuie sa se faca in conformitate cu principiile prezentei conventii.
b) Partile se obliga sa respecte: (i) procedarea la identificarea permanenta a cainilor si pisicilor prin mijloace corespunzatoare care sa nu produca dureri, suferinte sau stress decat usoare sau temporare, cum ar fi tatuarea insotita de inregistrarea numarului impreuna cu numele si adresele proprietarilor;
                                                (ii) reducerea reproductiei neplanificate a cainilor si pisicilor si promovarea sterilizarii acestora;
                                                (iii) incurajarea persoanelor care gasesc caini sau o pisici fara stapan sa semnaleze acest lucru autoritatii competente.
Articolul 13 - Exceptii cu privire la capturare, detinere si sacrificare
Exceptii la principiile stabilite in prezenta conventie cu privire la la capturarea, detinerea si sacrificarea animalelor fara stapan pot exista numai daca sunt inevitabile, in cadrul programelor guvernamentale de control al bolilor.
Capitolul IV - Informare si educare
Articolul 14 - Programe de informare si educare
Partile se angajeaza sa incurajeze dezvoltarea programelor de informare si de educare pentru a promova constientizarea si cunoasterea dispozitiilor si principiilor prezentei conventii in randul organizatiilor si persoanelor fizice implicate in: detinerea, cresterea, dresajul, comertul si adapostirea animalelor de companie. In aceste programe atentia trebuie atrasa in special asupra urmatoarelor subiecte:
a) necesitatea ca dresajul animalelor de companie in scop comercial sau pentru competitii sa se efectueze de catre persoane avand cunostintele si competentele corespunzatoare;
b) necesitatea de a descuraja: (i) oferirea drept cadou a animalelor de companie persoanelor cu varsta de pana la 16 ani fara consimtamantul expres al parintilor lor sau al altor persoane care exercita responsabilitati parentale;
                                              (ii) oferirea animalelor de companie ca premii, recompense sau bonusuri;
                                              (iii) inmultirea neplanificata a animalelor de companie;
c) posibilele consecinte negative pentru sanatatea si bunastarea animalelor salbatice, in cazul achizitionarii sau introducerii lor ca animale de companie;
d) riscurile presupuse de achizitionarea iresponsabila a animalelor de companie, fapt care duce la cresterea numarului animalelor nedorite si abandonate.
Capitolul V - Consultari multilaterale
Articolul 15 - Consultari multilaterale
(1) Partile vor participa, intr-un interval de 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentei conventii si la fiecare 5 ani si de fiecare data cand majoritatea reprezentantilor Partilor o cere, la consultari multilaterale in cadrul Consiliului Europei, pentru a examina aplicarea prezentei conventii si a oportunitatii revizuirii acesteia sau a dezvoltarii oricareia dintre dispozitiile sale. Aceste consultari vor avea loc in cursul reuniunilor convocate de catre secretarul general al Consiliului Europei.
(2) Orice Parte are dreptul sa desemneze un reprezentant care sa participe la aceste consultari. Orice stat membru al Consiliului Europei care nu este parte a prezentei conventii are dreptul sa fie reprezentat la aceste consultari de catre un observator.
(3) Dupa fiecare consultare, Partile supun Comitetului de Ministri al Consiliului Europei un raport asupra consultarii si functionarii prezentei conventii, incluzand, daca acestea considera necesar, propuneri vizand amendarea articolelor 15-23 din prezenta conventie.
(4) Sub rezerva prevederilor prezentei conventii, Partile stabilesc regulile de procedura pentru desfasurarea consultarilor.
Capitolul VI - Amendamente
Articolul 16 - Amendamente
(1) Orice amendament la articolele 1-14, propus de una dintre Parti sau de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, va fi comunicat secretarului general al Consiliului Europei si transmis de catre acesta statelor membre ale Consiliului Europei, fiecarei Parti, si fiecarui stat invitat sa adere la conventie, conform dispozitiilor articolului 19.
(2) Orice amendament propus in conformitate cu prevederile alineatului (1) este examinat in cadrul unei consultari multilaterale, in nu mai putin de doua luni de la data transmiterii sale de catre secretarul general al Consiliului Europei, examinare in care acest amendament poate fi adoptat cu o majoritate de doua treimi din numarul Partilor. Textul adoptat va fi transmis Partilor.
(3) La 12 luni dupa adoptarea sa in urma consultarilor multilaterale orice amendament intra in vigoare, in afara cazului in care una dintre Parti a exprimat obiectii.
Capitolul VII - Dispozitii finale
Articolul 17 - Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea
Prezenta conventie este deschisa semnarii de catre statele membre ale Consiliului Europei. Este supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.
Articolul 18 - Intrarea in vigoare
(1) Prezenta conventie va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 6 luni dupa data la care patru state membre ale Consiliului Europei si-au exprimat consimtamantul de a se supune acesteia conform dispozitiilor articolului 17.
(2) Pentru orice stat membru al Consiliului Europei, care isi va exprima ulterior consimtamantul de a se supune prezentei conventii, ea va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 6 luni dupa data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
Articolul 19 - Aderarea statelor nemembre
(1) Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei sa adere la aceasta, printr-o decizie luata de majoritatea prevazuta la articolul 20 litera d) din statutul Consiliului Europei si de votul unanim al reprezentantilor statelor contractante cu drept de reprezentare in Comitetul de Ministri.
(2) Pentru orice stat in curs de aderare prezenta conventie va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 6 luni dupa data de depunere a instrumentului de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.
Articolul 20 - Clauza teritoriala
(1) Orice stat poate, in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa precizeze teritoriul sau teritoriile in care se va aplica prezenta conventie.
(2) Orice Parte poate, in orice moment ulterior, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei sa extinda aplicarea prezentei conventii la orice alt teritoriu desemnat in declaratie. In teritoriul respectiv conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 6 luni dupa data primirii declaratiei de catre secretarul general al Consiliului Europei.
(3) Orice declaratie facuta in virtutea alineatelor precedente (1) si (2) cu privire la un teritoriu va putea fi retrasa prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 6 luni dupa data primirii notificarii de catre secretarul general.
Articolul 21 - Rezerve
(1) Orice stat poate, in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sa formuleze una sau mai multe rezerve cu referire la articolul 6 si la articolul 10 alineatul (1) litera a). Nicio alta rezerva nu poate fi prezentata.
(2) Orice Parte care a formulat o rezerva in virtutea alineatului (1) de mai sus o poate retrage in totalitate sau partial printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va intra in vigoare la data primirii notificarii de catre secretarul general.
(3) Partea care a formulat o rezerva in cadrul unei dispozitii a prezentei conventii nu poate cere aplicarea acestei dispozitii de catre o alta Parte; cu toate acestea, poate, daca rezerva este partiala sau conditionata, sa ceara aplicarea acestei dispozitii in masura in care ea insasi a acceptat-o.
Articolul 22 - Denuntarea
(1) Orice Parte poate, in orice moment, sa denunte prezenta conventie printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei.
(2) Denuntarea va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 6 luni dupa data primirii notificarii de catre secretarul general.
Articolul 23 - Notificari
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei si oricarui stat ce a aderat la prezenta conventie sau a fost invitat sa o faca: a) orice semnatura;
                                                                                   b) depunerea oricarui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
                                                                                   c) toate datele de intrare in vigoare a prezentei conventii in conformitate cu articolele 18, 19, 20;
                                                                                   d) orice alt act, notificare sau comunicare cu privire la prezenta conventie.
Drept care, subsemnatii, autorizati in acest scop, am semnat prezenta conventie.

Intocmita la Strasbourg la 13 noiembrie 1987, in franceza si engleza, ambele texte fiind in mod egal autentice, intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecarui stat membru al Consiliului Europei si fiecarui stat invitat sa adere la prezenta conventie. 


 DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR ANIMALELOR
 proclamată solemn la Paris, pe 15.10.1978, la sediul UNESCO 

Textul Declaraţiei Universale a Drepturilor Animalelor a fost adoptat de către Liga Internaţională a Drepturilor Animalelor şi de către Ligile naţionale aferente acesteia, în timpul celei de-a treia reuniune internaţională privind drepturile animalelor, ţinută la Londra pe 23.09.1977


PREAMBUL
• Considerând că toate animalele deţin drepturi,
• Considerând că lipsa de cunoştinţe şi dispreţul faţă de aceste drepturi au condus şi continuă să conducă oamenii la comiterea de crime împotriva naturii şi animalelor,
• Considerând că recunoaşterea de către specia umană a depturilor de existenţă a altor specii de animale constituie fundamentul coexistenţei speciilor în lume,
• Considerând că genocidurile sunt comise de om şi există posibilitatea de a fi comise,
• Considerând că respectul omului faţă de animale este legat de respectul între oameni,
• Considerând că educaţia trebuie să înveţe din copilărie să se observe, înţeleagă, respecte şi iubească animalele,
SUNT PROCLAMATE URMĂTOARELE:
Articolul 1
Toate animalele sunt născute egale şi au aceleaşi drepturi la existenţă.
Articolul 2
1. Toate animalele au dreptul la respet.
2. Omul, ca specie animală, nu poate ucide celelalte animale sau să le exploateze încălcând acest drept ; el are datoria să servească animalele prin cunostinţele sale.
 3. Toate animalele au dreptul la atenţie, îngrijire şi protecţie din partea omului
 Articolul 3
1. Niciun animal nu va fi supus relelor tratamente sau actelor de cruzime.
 2. Dacă uciderea unui animal este necesară, aceasta trebuie realizată instantaneu, fără durere sau stres. 
Articolul 4
1. Toate animalele ce aparţin unei specii sălbatice, au dreptul de a trăi în propriul teritoriu natural, terestru, aerian sau acvatic şi dreptul de a se reproduce.
2. Orice privare libertate, chiar dacă este realizată în scop educativ, este contrară acestui drept.
Articolul 5
1. Toate animalele care aparţin une specii ce trăieşte în mod tradiţional în preajma omului, au dreptul să trăiască şi să crească în ritmul şi în condiţiile de viaţă proprii speciei lor.
 2. Toate modificările acestui ritm sau acestor condiţii impuse de către om pentru scopuri mercantile sunt contrare acestui drept.
 Articolul 6
Orice animal ales de către om pentru companie are dreptul la o durată de viaţă conformă cu longevitatea sa naturală. 2. Abandonul animalelor este un act de cruzime şi degradant.
Articolule 7
Orice animal supus lucrului are dreptul la o limitare rezonabilă a timpului şi intensităţii muncii, la o alimentaţie corespunzătoare şi la repaus.
 Articolul 8
1. Experimentele pe animale ce implică o suferinţă fisiză sau psihică este în contradicţie cu drepturile animalelor, fie că este un experiment medical, ştiinţific, comercial sau sub oricare altă formă.
2. Trebuie utilizate şi dezvoltate tehnici de înlocuire.
 Articolul 9
Când animalul este crescut pentru alimentaţie, trebuie hrănit, găzduit, transportat şi ucis, fărăa durere sau alt fel de suferinţă.
 Articolul 10
1. Niciun animal nu trebuie exploatat pentru divertismentul omului.
 2. Expoziţiile de animale şi spectacolele ce folosesc animale sunt incompatibile cu demnitatea animalelor. 
Articolul 11
Toate actele ce implică uciderea unui animal fără motiv reprezintă o crimă.
Articolul 12
1. Toate actele ce implică uciderea unui număr mare de animale sălbatice, reprezintă o crimă împotriva speciei.
 2. Poluarea sau distrugerea mediului natural duce la crimă.
 Articolul 13
1. Animalul mort trebuie tratat cu respect.
2. Scenele de violenţa în care animalele sunt victime trebuie interzise la cinema sau televizor, cu excepţia acelora care trag atenţia asupra drepturilor animalelor.
 Articolul 14
1. Organizaţiile de protecţie a animalelor trebuie reprezentate la nivelul Guvernului.
 2. Drepturile animalelor trebuie apărate de lege, aşa cum sunt apărate şi drepturile omului.

 MEDICII VETERINARI DIN IRLANDA SI UK FAC UN JURAMANT DE PROTEJARE A ANIMALELOR INAINTE DE A PROFESA

Medicii veterinari trebuie să promită în persoană la registratorul care reprezintă interesul public al animalelor, ca este consacrat în profesia de medic veterinar pentru a proteja bunăstarea animalelor încredințate.